Digitální vzdělávání seniorů v Senior domu Beránek

V Březnu roku 2020 byl uzavřen náš domov z důvodu pandemie Covid 19 pro veřejnost a omezení návštěv trvají do dnešní doby . Toto období bylo a je pro naše klienty velmi těžké. Vždyť všichni rádi vidíme svoji rodinu a u našich klientů  to je  stejné. Před pandemií nás navštěvovalo mnoho spolků , děti ze základních a uměleckých škol …, které pomáhaly rozveselit naše klienty .

Všechny kontakty byly  pandemií ukončeny. A naši klienti zůstali sami.

Hledali jsme možnost „ jak se vidět „ …a v tom nám právě pomohla digitální technika. Rozšířili jsme nabídku pravidelných videohovorů  našich klientů s rodinami za pomoci „ Tabletů“. Z počátku ale naše nadšení a  snaha nebyly přijaty klienty  zcela pozitivně ,protože se jednalo  o zcela neznámé věci a přistupovali k nim s nedůvěrou.  Ovšem zhruba po půl roce bylo naše úsilí korunováno úspěchem. Videohovory probíhaly pravidelně a bez problémů.

Tyto zkušenosti nás dovedly k nabídce  programu „ Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone Česká republika s partnerem projektu Moudrá sovička“. Cílem tohoto programu, je proškolit více než 2 000 seniorů  České republiky v  osvojení digitálních dovedností- ovládání počítače, tabletu či chytrého telefonu.Dne 10.6.2021 k nám dorazil z nadace mladý student František.

V ranních hodinách se František zaměřil na klienty, kteří měli zájem se naučit vyhledávat cokoli na internetu a provádět videohovory na Tabletu.

V čase po obědě a odpoledne se věnoval klientům , kteří si chtěli obnovit práci na notebooku.

Tuto akci jsme pořádali poprvé a je třeba dodat, že naše klienty zaujala a ujistili jsme se, že bez ohledu na věk , jsou schopni s novými technologiemi pracovat.  Velký podíl na úspěšnosti akce měl lektor František, který se svého úkolu zhostil s velkou trpělivostí a nadšením.

Děkujeme všem , kteří nám tuto akci umožnili uspořádat.

Monika Kovandová  DiS. a JUDr. Radek Sokol , sociální pracovníci