Senior fitnes

Moudrá Sovička z.s. úzce spolupracuje s kulturně komunitním centrem Senior fitnes z.s., který zajišťuje různé služby a aktivity seniorům. Moudrá Sovička z.s. a pomáhá zajišťovat kurzy na počítači, tabletu a chytrém telefonu. Společně pomáháme zajišťovat zlepšení digitální gramotnosti starších lidí.

Senior fitnes z.s. je nezisková organizace, která organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku více informací se dozvíte na jejich stránkách www.seniorfitnes.cz.

Projekt Senior fitnes vznikal pod označením Cvičení pro každý den v polovině 80 let minulého století na FTVS UK, kde na něm společně pracovaly náčelnice oddělení Zdravotní a rekreační tělesné výchovy paní PaedDr. Miluše Matoušová a známá fyzioterapeutka Ludmila Mojžíšová.  Projekt do dnešní podoby dopracoval syn Dr.Matoušové, absolvent FTVS UK a následně také studia sportovního lékařství MUDr. Miloš Matouš.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťujeme pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním.

dav