Moudrá Síť – platforma pro propojení digitálních asistentů a seniorů

 

Moudrá Sovička z.s. od roku 2015 pomáhá seniorům správně a bezpečně ovládat nové technologie a služby. K seniorům přistupujeme individuálně, lidsky a trpělivě. Služby, které pro seniory připravujeme a realizujeme, vychází z vývoje technologií a služeb, a především z našich zkušeností ze spolupráce se seniory. Zatím jsme pomohli více jak 10 000 seniorům, během dalších tří let se chystáme pomoci minimálně dalším 15 000 seniorům.

 

Co s Vaší podporou vytvoříme

Ve spolupráci se spolkem Moudrá Síť a platformou  Česko.Digital chceme vytvořit online platformu, kde se budou vzájemně propojovat senioři, “digitální asistenti” a dárci z nejrůznějších koutů ČR. Digitálním asistentem se bude moci stát kdokoli, kdo umí bezpečně a hravě ovládat chytrá zařízení a dokáže tuto dovednost trpělivě a lidsky předávat druhým. Základem bude mapa dostupných digitálních asistentů, informace o jejich vytížení, historie osobních referencí od seniorů, možnost rezervace termínu a možnost online fundraisingu.

Pro seniory bude služba zdarma díky podpoře měst, obcí, partnerů, drobných dárců a dobrovolníků, které budeme v regionech oslovovat. Senioři budou mít možnost využívat služby digitálního asistenta prezenčně nebo distančně. Kromě fundraisingu zajistí Moudrá Sovička spolu s partnery vývoj a údržbu platformy, certifikaci digitálních asistentů a propagaci v regionech, aby vznikla hustá síť digitálních asistentů pro seniory po celé ČR

Projekt rozvíjíme ve spolupráci s expertními dobrovolníky z Česko.Digital. Pro projekt DigiSenu hledáme dobrovolníky z řad studentů, kteří by byli zapojeni jako Digitální asistenti pro seniory. 

 

Proč je důležité projekt podpořit?

Pro mladší generace jsou chytrá zařízení naprosto přirozenou a nedílnou součástí života. Na rozdíl od seniorů s nimi vyrůstaly, naučily se je ovládat intuitivně a s lehkostí. Senioři si mohou připadat hloupí, méněcenní a sociálně izolovaní, pokud v této oblasti pokulhávají. A to my nechceme. Chceme, aby se cítili dobře nejen zdravotně, ale i psychicky a společensky.

Ze zkušeností a interních průzkumů víme, že seniorům v používání digitálních technologií brání obavy, že to nezvládnou, finanční dostupnost zařízení a dat, ale hlavně někdo, kdo by se jim individuálně a trpělivě věnoval. Tyto bariéry se snažíme postupně odstranit a maximálně tak seniorům usnadnit jejich cestu k chytrým zařízením. 

Naším cílem je:

  • snížení pocitu osamocení seniorůChceme, aby senioři měli možnost být více v kontaktu se svými blízkými a aby měli možnost být společensky i pracovně aktivní.
  • zvýšení digitální gramotnost seniorů Ukazujeme jim, jak na to, aby si uměli poradit sami. Zvyšujeme jejich sebevědomí ohledně správného a bezpečného ovládání chytrých zařízení.
  • mezigenerační propojení Každá generace má co nabídnout, učíme se od sebe navzájem. Učíme se vzájemnému respektu a porozumění.

Naší vizí je vytvořit PLATFORMU Moudrá Síť (DigiSen) pro propojení digitálních asistentů a seniorů, napříč celou Českou republikou, kteří potřebují pomoci se správným a bezpečným používáním nových technologií, a to buď ONLINE nebo OFFLINE.

Reference

Co řekl o Moudré Sovičce senior Honza: https://youtu.be/9ZKVvg4SLGw

Jak vnímala spolupráci seniorka Helena: https://youtu.be/GnsR9Mt4nUk

 

Příběh Moudré Sovičky

Na začátku bylo Tomášovo nadšení do nových technologií, Mirky trpělivé naslouchání lidem a společná touha dělat něco smysluplného, co bude pomáhat druhým a zároveň nás to bude opravdu bavit. 

Tomáš tehdy dělal lektora počítačových kurzů a senioři byli nadšení z toho, co se na kurzu naučili, ale doma poté zjišťovali, že na jejich zařízení to vše vypadá trochu jinak a neví si s tím rady. A tak se zrodila Moudrá Sovička z.s. a její služba Hodinový ajťák, který přijede za seniorem domů a poradí s jeho konkrétním zařízením.

Během let se Tomášovi a Mirce kromě Moudré Sovičky narodily další tři miminka. Moudrá Sovička rostla, tým se rozšířil tak, abychom mohli pomáhat více seniorům na více místech ČR. K tomu slouží i pojízdná učebna Mobilní centrum pro seniory, kde probíhají mini semináře a individuální poradenství.

Baví nás potkávat se se staršími lidmi a vzájemně si předávat zkušenosti. Při řešení potíží s technologiemi nám totiž mnohdy stihnou předat svá životní moudra. Tím se naplňuje náš sen o mezigeneračním spojení, které chceme nadále rozvíjet a prohlubovat v dalších projektech jako například v projektu Moudrá Síť.

DIGISEN_DRAFT_PDF

Další projekty

Podpořte vývoj služby Senioři Online, online platformu, kde seniorům lidsky a trpělivě poradí digitální asistenti se správným a bezpečným ovládáním nových technologií a služeb, a to přes nástroje “Diskuse” nebo “Instantní meeting”.

Přidejte se k nám a pomozte zpřístupnit digitální vzdělání seniorům! Bude to jízda!