Rada seniorů

Rada seniorů je svazem spolků, mezi jehož hlavní činnosti patří pořádání a propagace aktivizačních
programů pro seniorskou populaci s cílem zabránit pocitu osamění, zabránit sociálnímu vyloučení i
napomoci s fyzickou kondicí a psychickou pohodou. V rámci vzdělávacích aktivit nabízí i kurzy
Moudré sovičky.
Dalšími, neméně důležitými činnostmi je provozování Poraden pro seniory, kde je poskytováno
bezplatné odborné sociální poradenství a dále aktivity ve vztahu k samosprávě.
Více se s Radou seniorů a její činností můžete seznámit na www.rscr.cz