Dokumenty spolku

Ke stažení:

Dokumenty GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů:

Účel spolku

Účelem spolku je řešení mezigeneračního spojení a osamocení starších lidí mimo jiné pomocí nových technologií a služeb vedoucích ke zlepšení a zjednodušení života seniorů.

Hlavní činnosti spolku

 1. přizpůsobování technologií a služeb pro seniory zaměřených na využívání internetu, telekomunikačních zařízení,
 2. zlepšení mobility seniorů,
 3. zlepšení jejich společenského vyžití,
 4. zvýšení informovanosti seniorů,
 5. zlepšení mezigenerační komunikace,
 6. zvýšení angažovanosti ve společenském dění,
 7. a dalších souvisejících oblastí směřujících k naplnění účelu spolku.

Aktivity spolku:

 1. výzkum a vývoj
 2. pořádání vzdělávacích akcí (seminářů, přednášek, školení, e-learning) a konferencí,
 3. propagace aktivit spolku a osvěta v přínosech nových technologií a služeb pro seniory,
 4. praktické zavádění pilotních projektů na národní a mezinárodní úrovni,
 5. praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni,
 6. poradenská a konzultační činnost,
 7. zapojení dobrovolníků převážně z řad seniorů a podpora dobrovolnictví,
 8. zapojení technologií a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí,
 9. publikační činnost,
 10. realizace projektů směřující ke zlepšení a zjednodušení života seniorů.

Zápisy a usnesení:

 1. Zápis ustanovující schůze 201501
 2. Zápis ze schůze 201801
 3. Zápis ze schůze 202101

Výroční zprávy:

 1. Vyroční_zpráva_MS_2015
 2. Výroční zpráva MS_2016
 3. vyrocni_zprava_MS_2017
 4. vyrocni_zprava_MS_2018
 5. Výroční zpráva MS 2019
 6. Výroční zpráva MS 2020
 7. Výroční zpráva MS 2021
 8. Výroční zpráva MS 2022

 Podpořit naše poslání!