Geocaching pro seniory

Jak spojit pohyb a technologie v zábavné formě? Tuto otázku jsme si kladli také a díky tomu v roce 2016 vznikl náš projekt Geocaching pro seniory.

Co je to Geocaching? Turistická, navigační a i tak trochu internetová hra. Někdo na neznámé místo ukryje schránku tzv. CACHE (keška) a její souřadnice a doplňující informace o umístění dá na internet. Ostatní hráči (kešeři) potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají (GPS, tablet, chytrý telefon). Při nalezení se zapíšou do sešitu ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a do kešky vloží něco svého.

Projekt Geocaching pro seniory vznikl na základě průzkumu, jak využít dostupné technologie pro zábavu, vzdělávání a setkávání. Díky tomuto projektu mohou senioři procvičovat nejen práci s novými technologiemi (GPS, tablet, počítač, internet), ale procvičovat i tělo, paměť a společně poznávat nová místa Prahy. Jedná se o aktivní formu relaxace a opuštění každodenního stereotypu. V neposlední řadě jde o socializaci skupiny a aktivní zapojení skupiny při hledání kešky.

Jedna výprava za keškou trvá 5 hodin, 2 hodiny teorie a 3 hodiny akce, je určena pro deset účastníků.

Jak Geocaching pro seniory probíhá:

  • Předvedení základní práce s tabletem a ukázka práce s mapou
  • Vysvětleno co je to Geocaching
  • Hledání „kešky“ pomocí GPS nebo tabletů
  • Zhodnocení akce

Cena: 5 900 Kč (plus doprava 500 Kč Praha, mimo dle domluvy)

Uvedený ceník je platný pro rok 2023. Ceny pro osoby starší 60+ se odvíjejí od darů třetích stran – městských částí, měst a obcí, firem, právnických a fyzických osob. Veškeré dary jsou využity na rozvoj činností a projektů spolku. Dary lze uznat na snížení daňového základu.

Projekt pořádáme také pro vybrané skupiny ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia v rámci projektu Stále s úsměvem, který podporuje pozitivní a aktivní stárnutí.