Moudrá Síť

Účelem spolku je zlepšení mezigeneračního spojení. Dále řešení prevence tzv. syndromu digitální demence a prevence závislosti na digitálních technologiích u mladších generací, které se narodily do světa sociálních sítí, internetu a virtuálního světa („internetová generace“), a řešení digitální gramotnosti starších lidí („seniorů“) mimo jiné propojováním těchto generací.

Více informací na emailu: info@moudrasit.cz, 730 141 072

Hlavní činnosti spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu výše, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména v oblastech:
 1. zlepšení vzájemné spolupráce mezi generacemi
 2. vytvoření pozitivního vztahu internetové generace k hodnotám starších generací (prezenční setkávání, týmová spolupráce, mezigenerační a komunitní spolupráce, návrat k přírodě atd.)
 3. zlepšení celospolečenského nahlížení na mladší či starší generace
 4. přizpůsobování technologií a služeb pro seniory zaměřených na využívání internetu, telekomunikačních a mobilních zařízení
 5. zlepšení pohybu seniorů i internetové generace,
 6. zlepšení společenského vyžití seniorů,
 7. zvýšení četnosti setkávání internetové generace mimo internet,
 8. zvýšení informovanosti seniorů,
 9. zlepšení mezigenerační komunikace,
 10. zvýšení angažovanosti člověka ve společenském a komunitním dění,
 11. podpora komunitních projektů
 12. snížení izolovanosti člověka ve společnosti a separace jednotlivých generací vůči dalším generacím,
 13. a dalších souvisejících oblastí směřujících k naplnění účelu spolku.

Aktivity spolku směřujících k podpoře v oblastech popsaných výše:

 1. výzkum a vývoj nových služeb, aplikací a programů
 2. pořádání online i offline vzdělávacích akcí (seminářů, přednášek, školení, e-learning, webinářů, online kurzů),
 3. pořádání pobytů, seminářů, workshopů a konferencí,
 4. pořádání výletů, zájezdů a táborů,
 5. propagace aktivit spolku a osvěta v přínosech nových technologií a služeb,
 6. upozorňování na nutnost vědomého a přiměřeného využívání technologií a služeb internetovou generací,
 7. praktické zavádění pilotních projektů na národní a mezinárodní úrovni,
 8. praktická spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni,
 9. poradenská a konzultační činnost,
 10. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
 11. zapojení technologií a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí,
 12. publikační činnost,
 13. realizace projektů směřující ke zlepšení a zjednodušení života seniorů i dalších generací.