Daňová uznatelnost darů

2016-02-16 - IMG_6476Přispějte darem na činnosti spolku Moudrá Sovička z.s. a pomozte nám v našem posláním,  které řeší zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí a seniorů. Prioritou spolku je individuální přístup a pomoc SENIORŮM s novými technologiemi a službami, které jim umožní vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podpoří uživatele v zapojení se do nových komunit a předejde tak jeho vyloučení ze společenského života. Výsledkem naší práce je aktivace seniorů a zamezení vyloučení seniorů ze společnosti, které vzniká zvyšujícími se nároky na používání informačních technologií. Našim úkolem je opětovné zapojení seniorů do běžného života, snížení nákladů na léčbu a opatrovnictví seniorů v České republice. Optimalizujte si daň z příjmu! Zpracujeme Vám na míru webovou prezentaci nebo grafický návrh (letáky, vizitky, apod)!

Jak optimalizovat daně

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv, pokud si je Dobrý anděl vyžádá). V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové přiznání.

Kontaktujte nás na čísle 777 611 790 nebo na emailu info@moudrasovicka.cz.