O nás a naší neziskové organizaci

Používáme nové technologie a postupy pro zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení seniorů

Moudrá Sovička je platformou pro spojení mladých a starších lidí při používání informačních technologií. Jsme nadšeni možnostmi, které nové technologie, aplikace, postupy a služby poskytují seniorů. Baví nás setkávat se se zajímavými lidmi, hledat řešení na jejich různorodé IT potíže a pomáhat jim lépe rozumět digitálnímu světu a ukázat jim, jak využít technologie při komunikaci, zábavě a vzdělávání. Našim hlavním posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení snížení pocitu osamocení seniorů, pomocí nových technologií, postupů a služeb. Naší prioritou je aktivní zapojení seniorů zpět do běžného život, za pomoci mladší generace, nových technologií a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení jejich životů a možnosti zůstat déle ve svém přirozeném prostředí. Rozšiřujeme tým hodinových ajťáků a rádi bychom otevřeli senior showroom, kam by senioři mohli přijít vyzkoušet nové technologie.

Našim posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí a seniorů. Každý den pracujeme na zapojení starších lidí a seniorů zpět do běžného života, a to za pomoci mladší generace, nových technologií a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení našich životů a mimo jiné k rozkvětu našeho celého národa.

Prioritou spolku je individuální přístup a pomoc uživatelům s novými technologiemi a službami, které umožní uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podpoří uživatele v zapojení se do nových komunit a předejde tak jeho vyloučení ze společenského života.

Výsledkem naší práce je aktivace seniorů a zamezení vyloučení seniorů ze společnosti, které vzniká zvyšujícími se nároky na používání informačních technologií. Našim úkolem je opětovné zapojení seniorů do běžného života, snížení nákladů na léčbu a opatrovnictví seniorů v České republice.

Vize

  • Zlepšit a zjednodušit život starším lidem a seniorům
  • Snížit digitální vyloučení starších lidí a seniorům
  • Snížit míru osamocení starších lidí a seniorům
  • Zlepšit mezigenerační spojení

Cíle

  • Ekosystém funkcí a služeb pro seniory
  • Osobní přístup na lokální úrovni
  • Spojení Patron a Senior

Hodnoty

  • Svoboda a upřímnost
  • Vytrvalost a pro-aktivita
  • Osobní přístup

Poznámka:

Dle statistik je České republika pro starší lidi jedním z nejhorších míst v Evropě, co se týče pocitu osamocení. Přestože existuje celá řada akcí pro seniory, důležitější je pro ně být se svými blízkými, žít v prostředí, na které jsou zvyklí, být užiteční a být i nadále aktivní součástí společnosti. V dnešní době všichni mladí umí ovládat různé nové technologie a služby, bohužel ale nemají čas a trpělivost své dovednosti pravidelně předávat svým prarodičům a rodičům. Proto byl založen spolek Moudrá Sovička z.s., který vytváří prostředí pro zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí. Naší prioritou je pomoci jim aktivně využívat nové technologie a služby v běžném životě, které vedou ke zjednodušení každodenních činností a ke spojení s ostatními. Díky vzájemnému propojení starší a mladší generace nalézáme nové možnosti a potenciál obou generací.

Podpořte naše poslání a projekty!