Věk jako designová výzva

Dnes jsme společně byli s deseti seniory na akci „Věk jako designová výzva“. Posílám album fotek na jednotlivé návrhy, které byly na dané akci vymyšleny. Cílem workshopu bylo za hodinu nalézt odpověď na dotaz, jak zpřístupnit seniorům nové technologie a aplikace. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli akce účastnit. Velmi mě potěšila např. odpověď pana Mirka „Byl jsem velmi překvapen, jak jsou tady ty mladí příjemní a jak se zajímají o to co nás trápí a co by nám pomohlo“. Daná akce byla ukázkou nejen spojení různých profesí, ale i mezigeneračního propojení a vzájemného uznání. Odkaz pro všechny „Když máte čas a zájem, pomozte starším lidem trpělivě a empaticky vysvětlovat, jak správně používat digitální technologie a služby“. Díky tým Moudré Sovičky z.s.

ODKAZ NA ALBUM