Pomůžeme Vám s domácí péčí

img_3384V rámci rozvoje činností spolku Moudrá Sovička z.s., jsme od 1.2.2017 započali bližší spolupráci se zařízením, poskytující domácí péči, zdravotní a sociální služby Advantis Medical. Spolek Moudrá Sovička zajišťuje pro dané zařízení službu „Hodinového ajťáka“. Ajťák má za úkol pomoci uživatelům pečovatelských služeb s používáním počítače, tabletu nebo telefonu a služeb souvisejících s používáním těchto zařízení, jako je internet, email, apod. V neposlední řadě být v kontaktu s pečovatelkou, která zajišťuje domácí péči, nejenom Offline, ale i ONLINE. V dnešní době rychlé digitalizace jsme rádi, že jsme se do dané spolupráce mohli aktivně zapojit a pomáhat starším lidem se správným používáním nových technologií a služeb ve svém domácím prostředí. Pomozte rodičům, babičce nebo dědovi zůstat déle ve svém přirozením prostředí. Těšíme se na společné výjezdy a spolupráci.

Kontakt na Moudrou Sovičku z.s. 777 611 790, info@moudrasovicka.cz

Advantis Medical je nestátní zařízení poskytující zdravotní a sociální služby. Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů i za nepříznivé zdravotní či sociální situace.

Jaké služby zajišťujeme:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla),
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých),
  • Fakultativní úkony (dohled nad klientem obecně, dohled nad užitím léčiv).

 

advantsmedicalKontakt:

 www.advantismedical.cz

Vedoucí sociální pracovnice – Bc. Lucie Müllerová

Tel.: +420 734 178 230

E-mail: mullerova@advantismedical.cz