Sbírky pro seniory

Sbírky neziskového spolku Moudrá Sovička z.s. pomáhají s řešením mezigeneračního spojení a snížením pocitu osamocení seniorů mimo jiné pomocí nových technologií a služeb.

 • Sbírka hodin na „Hodinového ajťáka“ pro seniory
 • Sbírka minut na kurzy a školení pro seniory
 • Sbírka na tablety pro seniory

Sbírka hodin na „Hodinového ajťáka“ pro seniory (Darujte hodiny na „Hodinového ajťáka“ pro seniory)

Pomoc s lidskou tváří

Pomáháme starším lidem v boji s novými technologiemi a službami, které se rozhodli využívat v každodenních činnostech. Osobní přístup je naší doménou.

Tento DAR bude použitý pro podporu našich Hodinových ajťáků, kteří pomáhají starším lidem nad 55 let s instalací, nastavením a ovládáním nových technologií a služeb. Naši IŤáci jsou z řad seniorů, osob starších 55 let, studentů a absolventů, kteří mají zkušenosti z různých oblastí. Znáte ze svého okolí někoho, kdo by se rád přidal? Napište nám!

Pošlete jednorázový nebo pravidelný DAR s  kódem 0022 (= variabilní symbol) , připište Váš email a číslo bankovního účtu a darujte IT servis seniorovi!

V případě, že nezadáte žádný kód, bude Váš dar použit na jiné užitečné projekty spolku.

 • Dar 300 Kč = 1 hodina = Kód 0022
 • Dar 500 Kč = 2 hodiny = Kód 0022
 • Dar 1 000 Kč = 4 hodiny = Kód 0022
 • Dar 5 000 Kč = 20 hodin = Kód 0022

Příklad: Odesláním částky 1000Kč na účet 3764737399/0800 s variabilním symbolem 0022 a připsáním Vašeho emailu a čísla bankovního účtu (např.: petr.novak@email.cz, č.ú. 1111111111/0440 a variabilním symbolem 0022 ), darujete 4 hodiny servisu Hodinového ajťáka seniorovi, kterému se nedaří např. připojit na svou domácí wifi síť, internet, nefungujeme mu email a rád by si zavolal někoho na pomoc a radu. O uskutečnění daru Vás budeme informovat.

Sbírka hodin na kurzy a školení pro seniory (Darujte minuty na kurzy a školení pro seniory)

Pomoc s novými technologiemi a službami

Pomáháme seniorům v poznávání nových technologií a služeb, které jim zlepší a zjednoduší každodenní činnosti, komunikaci s okolím a jejich blízkými.

Tento DAR slouží k účasti starších lidí na pravidelných kurzech a školeních, které jim pomáhají pochopit a zpřístupnit nové technologie a služby. Sbírejte minuty pro své rodiče nebo prarodiče. Vy se můžete kdykoliv rozhodnout, komu a na co minuty věnujete.

Pošlete jednorázový nebo pravidelný DAR s  kódem 0011 (= variabilní symbol), připište Váš email a číslo bankovního účtu a darujte vzdělání seniorovi!

V případě, že nezadáte žádný kód, bude Váš dar použit na jiné užitečné projekty spolku.

Dary a kódy

 • Dar 300 Kč = Daruj 1 hodinu = Kód 0011
 • Dar 500 Kč = Daruj 2 hodiny = Kód 0011
 • Dar 1 000 Kč = Daruj 4 hodiny = Kód 0011
 • Dar 5 000 Kč = Daruj 20 hodin = Kód 0011

Příklad: Odesláním částky 1000Kč na účet 3764737399/0800 s variabilním symbolem 0011 a připsáním Vašeho emailu a čísla bankovního účtu (např.:petr.novak@email.cz, č.ú. 1111111111/0440 a variabilním symbolem 0011), darujete 90 minut školení seniorovi, který o něj má skutečně zájem, ale nemůže si ho dovolit. O uskutečnění daru Vás budeme informovat.

Sbírka na tablety pro seniory (Darujte na tablety pro seniory)

Pomoc zpřístupnit nové technologie

Pomáháme získávat prostředky pro seniory, kteří mají chuť být stále „IN“ a ve spojení. Pomáháme s mezigeneračním spojením a snížením pocitu osamocení.

Tento DAR bude použitý na pořízení tabletů seniorTAB pro jednotlivce nebo skupiny seniorů, kteří mají zájem aktivně používat nové technologie a služby, ale nemají finance na jejich pořízení.  I senioři mají chuťpoznávat nové věci, chtějí být aktivní a chtějí se potkávat s novými lidmi z různých generací.

Pošlete jednorázový nebo pravidelný DAR s  kódem 0033 (= variabilní symbol) , připište Váš email a číslo bankovního účtu a darujte tablet seniorovi!

V případě, že nezadáte žádný kód, bude Váš dar použit na jiné užitečné projekty spolku.

Příklad: email: petr.novak@email.cz, č.ú. 3764737399/0800, v.s. 0033

 • Dar 20×300 Kč = Daruj tablet = Kód 0033
 • Dar 10x 500 Kč = Daruj tablet = Kód 0033
 • Dar 5x 1 000 Kč = Daruj tablet = Kód 0033
 • Dar 1x 5 000 Kč = Daruj tablet = Kód 0033

Příklad: Odesláním částky 1000Kč opakovaně na účet 3764737399/0800 s variabilním symbolem 0033 a připsáním Vašeho emailu a čísla bankovního účtu (např.: petr.novak@email.cz, č.ú. 1111111111/0440 variabilní symbol 0033), darujete každým pátým odesláním speciální tablet určený pro seniory, a to seniorovi, který o něj má skutečně zájem, ale nemůže si ho dovolit. O předání daru Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli spolu s Moudrou Sovičkou podpořit mezigenerační spojení a zapojení seniorů zpět do aktivního života. Naši činnost můžete podpořit buď přes online prostředí nebo zasláním částky na transparentní účet vedený u České spořitelny, a.s. : 3764737399/0800.

Vyberte si sbírku, která Vám je nejvíce sympatická:

Váš dar můžete zaslat jednorázovým příkazem nebo si můžete založit trvalý příkaz a stát se pravidelným podporovatelem projektů, které pomáhají s  mezigeneračním spojením a snížením pocitu osamocení seniorů pomocí nových technologií a služeb v České republice.

Dar vyšší než 1 000 Kč pro jednotlivce (zaměstnance či živnostníky) nebo 2 000 Kč pro právnické osoby je odečitatelný ze základu pro výpočet daně z příjmů. Po obdržení Vašeho příspěvku Vám obratem pošleme Potvrzení o daru pro finanční úřad.

Podpořit jinak!