Základní podmínky programu

Podmínky a zázemí  pro poskytnutí  služeb prezenčních a distančních seminářů/kurzů „Jak na chytrý telefon a tablet“, individuální pomoci a Mobilního centrum pro seniory 65+ zdarma.

Moudrá Sovička realizuje jako hlavní partner v programu Digitální odysea od Nadace Vodafone služby semináře a kurzy “Jak na tablet a chytrý telefon”, individuální pomoc a vzdělávací pojízdné centrum “Mobilní centrum pro seniory”.  V případě, že máte o tyto služby pro seniory zájem a jste vedoucí, ředitel klubu, knihovny, organizace, spolku, starosta města nebo obce a máte zájem zprostředkovat seniorům 65+ zdarma digitální vzdělávání v rámci programu Digitální odysea.  Jste vedoucí, ředitel klubu, knihovny, organizace, spolku, starosta města nebo obce a máte zájem zprostředkovat seniorům 65+ zdarma digitální vzdělávání v rámci programu Digitální odysea. 

Vyplňte zde dotazník: https://www.moudrasovicka.cz/jste-ambasador/

Po potvrzení spolupráce emailem nebo telefonicky se organizace/obec stává spoluorganizátorem akce a odpovídá za přípravu a zajištění níže uvedených požadavků realizátora akce. 

Požadavky pro účastníka služeb – seniora 65+

 • Senior 65+
 • Má chytrý telefon, tablet, notebook, počítač
 • V případě distanční výuku – připojení k internetu
 • V případě, že nemá žádné zařízení je možné ho zařadit do připravovaného dotačního programu, prosím tuto informaci napište do seznamu zájemců, který budete posílat. Poznámka: Nemá žádné chytré zařízení – zařadit do dotačního programu (Podmínky dotačního programu budou doplněny do konce dubna)
  • Senior 65+, nemá žádné zařízení nebo mobilní připojení
  • Žije sám a chce být v kontaktu

Postup pro úspěšnou realizaci distančních služeb:

 • Zajištění kontaktní osoby v oblasti – Ambasadora
 • Domluvení nabízených služeb s Ambasadorem
  • Distanční seminář nebo individuální pomoc
 • Oslovení zájemců a jejich registrace
 • Stanovení termínu a zaslání zájemcům
 • Testovací připojení
 • Realizace semináře nebo individuální pomoci
 • Výstup a zhodnocení

Požadavky pro úspěšnou realizace prezenčních služeb:

Zázemí pro semináře/kurzy Jak na tablet nebo chytrý telefon:

 • Učebna se stoly a židlemi minimálně pro 10 – 15 účastníků
 • Přístup na WIFI (Internet), který umožňuje připojení minimálního počtu 15 zařízení (přístup na internet pro lektora, asistenty a účastníky kurzů) 
 • Možnost zapojení dataprojektoru a stěny na promítání (případně místa pro plátno)
 • Přístup na WIFI (Internet). V případě, že nebude k dispozici internet či Wifi je třeba předem informovat kontaktní osobu z Moudré Sovičky z.s., nebo napsat k seznamu zájemcům nebo napsat na email seminar@moudrasovicka.cz, poté je potřeba zjistit dostupnost datového signálu společnosti Vodafone
 • Přístup na WC
 • Pokud možno karafy s vodou, případně kávu, čaj, případně se domluvit s kontaktní osobou z Moudré Sovičky z.s. zda je možná spoluúčast na malém občerstvení

Zázemí pro individuální pomoc (Digitální asistent):

 • Místnost s 1 stolem a minimálně 2 židlemi
 • Přístup na WIFI (Internet). V případě, že nebude k dispozici internet či Wifi je třeba předem informovat kontaktní osobu z Moudré Sovičky z.s., nebo napsat k seznamu zájemcům nebo napsat na email seminar@moudrasovicka.cz
 • Přístup na WC

Zázemí pro Mobilní centrum pro seniory:

 • Místo pro zaparkování vozu
 • V případě pořádání např. 4 hodinového semináře, tak je potřeba mít dostupné WC
 • V případě pořádání individuálního poradenství nebo krátkého semináře např. 2 hodiny, pouze místo pro vůz
 • V případě zájmu můžete napsat na mcs@moudrasovicka.cz

Realizátor akce – Moudrá Sovička garantuje a zajistí:

 • Lektora nebo digitálního asistenta
 • Pracovní sešit pro účastníky – tištěné nebo digitálně
 • Dataprojektor a plátno v případě, že není k dispozici v místě realizace
 • Datové připojení pro službu Hodinový ajťák
 • Zapůjčení tabletu pro zájemce o kurz, který nemá vlastní zařízení

Profil zájemce o seminář/kurz Jak na tablet nebo chytrý telefon:

Jedná se o seniory 65+, kteří mají ideálně svůj dotykový telefon nebo tablet a chtějí si udělat základní přehled o tom co je možné s daným zařízením dělat a jak si ho správně nastavit. Na seminář nebo kurz se může dostavit jak úplný začátečník, tak pokročilí jen je třeba o tom vědět, že daný skupina je různorodá. Na kurzu je 10 až 15 účastníků, tak není možné se každému věnovat individuálně, ale díky zajištění asistenta se nám daří zajistit osobní přístup.

Témata kurzu:

 • Co je to tablet, základní popis, popis jak funguje dotykový displej
 • Práce s fotoaparátem a galerií, poslání fotky přes gmail, možnosti sdílení
 • Práce s internetem a gmailem, posílání emailu a příloh z tabletu
 • Práce s mapou a internetem, vyhledávání, překladač
 • Stáhnutí a instalace jízdního řádu a překladače do tabletu
 • Popis jednotlivých ikonek v tabletu a registrace do google play
 • Práce s fotkami a sdílení google fotky
 • Ukázka dalších aplikací

Profil zájemce o individuální pomoc:

Senioři se Digitálního asistenta mohou z pohledu technologií a služeb zeptat na jakýkoliv dotaz, který potřebují vyřešit nebo vysvětlit.

 1. Jedná se o seniora 65+, který má vlastní dotykový telefon, tablet, notebook nebo jiné přenosné zařízení, které může donést na předem domluvené místo např. v Seniorském klubu, Senior Pointu, knihovně nebo jiném místě. 

 2. Jedná se o seniora 65+, který má vlastní zařízení např. stolní počítač, dotykový telefon, tablet, notebook nebo jiné přenosné zařízení a potřebuje daný problém vyřešit u něj doma.

Profil zájemce o Mobilní centrum pro seniory

 1. Individuální poradenství, jedná se o seniory 65+, kteří mají svůj dotykový telefon, tablet, notebook a chtějí pomoci s nastavením, používáním daného zařízení na určeném místě, kde bude pojízdné centrum zaparkované.

 2. Seminář, jedná se např. o 4 seniory, kteří mají svůj chytrý telefon, tablet a chtějí se během 2 až 4 hodin dozvědět jak správně nastavit svá zařízení, jak používat základní aplikace (fotky, mapy, kontakty, fotoaparát, apod). Senioři se dostaví na určené místo, kde bude pojízdné centrum zaparkované.

Jak probíhá registrace na seminář/kurz Jak na tablet nebo chytrý telefon:

Moudrá Sovička z.s. se propojí s Ambasadorem a společně připraví nabídku služeb pro danou oblast. Poté Ambasador osloví seniory, společně stanový termíny akce. Moudrá Sovička z.s. dodá texty, letáčky pro oslovení. Zájemci se mohou hlásit buď Ambasadorovi nebo přímo Moudré Sovičce, kde proběhne registrace na seminář/kurz. Senior si vezme na seminář/kurz ideálně své zařízení. Ambasador by měl zajistit i náhradníky.

Jak probíhá registrace na individuální pomoci – Digitálního asistenta

Moudrá Sovička z.s. zašle odpovědné osobě Ambasadorovi počet hodin, které je možné čerpat na individuální pomoc, dále pošle dny a hodiny, kdy se mohou senioři zapisovat. Většinou je individuální pomoc stanovena na jednu maximálně dvě hodiny jeden zájemce. Senior, který má zájem o individuální sezení většinou na předem domluveném místě nebo u něj doma (nutné domluvit předem, dle velikosti obce, města) zavolá na kontaktní číslo odpovědné osoby, která má na starosti registraci a ta ho zapíše na volné místo. Senior si na sezení vezme svoje zařízení. Ajťák týden předem dostane seznam zájemců o individuální pomoc.

Jak probíhá registrace do Mobilního centra pro seniory

 1. Individuální poradenství na vybrané společenské akci klubu, města. Společně se spoluorganizátorem si určíme datum, čas a místo kam máme s mobilní učebnou přijet. Poté sdělíme informaci formou letáku, internetu, vyhlášením místním rozhlasem, že v dané období bude na místě k dispozici mobilní učebna, kde se senioři budou moci zeptat na dotazy ohledně jejich zařízeních

 2. Individuální poradenství registrované, v případě, že budeme realizovat individuální poradenství na vybraném místě, den a čas formou registrace. Je vhodné, aby spoluorganizátor sdělil seniorovi místo a čas kdy se má dostavit na individuální poradenství do mobilní učebny, aby nedocházelo ke kolizím.

 3. Semináře, v případě, že budeme dělat 2 až 4 hodinové semináře pro max. 4 seniory, sdělí spoluorganizátor zájemcům místo, datum a čas kdy se mají dostavit do mobilní učebny.