Mobilní komunitní centrum pro seniory

Moudrá Sovička z.s. hledá partnery pro vznikající projekt Mobilního komunitního centra pro seniory. Celkové náklady projektu pro rok 2020 jsou 354 000 Kč, zatím schváleno 150 000 Kč. Níže je uvedena cena služby pro rok 2020 a možná partnerství. V případě zájmu podílet se na tomto projektu nás prosím kontaktujte na telefonu 730 141 072 nebo emailu info@moudrasovicka.cz. Děkujeme

Harmonogram projektu pro rok 2020:

 • Dodání auta 1.3.2020 Kopecký Peugeot Strašnice – objednáno
 • Vestavba učebny 3.2020 Truhlářství Pelhřimov – objednáno
 • Polep vnějších ploch a vnitřních ploch auta 3.2020, dle partnerů projektu
 • Start a promo projektu a je 1.4.2020
 • V roce 2020 očekáváme 35 výjezdů
  • Z toho 8 výjezdů pro Nadační Fond Veolia
  • Z toho 2 výjezdy pro MČ Praha 13
  • Ostatní zatím volné

Nezisková organizace Moudrá Sovička se profiluje jako instituce zaměřená na asistenci při procesu integrace a sociálního začleňovaní seniorních spoluobčanů prostřednictvím vzdělávání a zvýšení gramotnosti v oblasti mobilních a informačních technologií. 
Společenská nutnost dennodenního kontaktu s moderními technologiemi, digitálními aplikacemi, dotykovými telefony staví tuto skupinu populace do znevýhodněné role a nedostatečně kompatibilní pro společenský dialog.

Vzdělávací aktivity, které společnost Moudrá Sovička nabízí, představují praktickou možnost se s tímto fenoménem vypořádat, nalézt a aplikovat řešení, jak dosáhnout maximální společenské integrace napříč věkovým spektrem.


Základním rysem pro všechny aktivity Moudré Sovičky je neagresivní, lidský, partnerský a individuální přístup, který je vnímán jako nezbytný pro maximální naplnění identifikovaných cílů a poslání.

Aktuálně nabízené služby:

 • Individuální poradenství – Hodinový ajťák
 • Vzdělávací kurzy – Jak na chytrý telefon, tablet, pc
 • Vytvoření Mobilního komunitního centra pro seniory

Mobilní komunitní centrum vzniklo následně, krystalizací několika aspektů z původně nabízených služeb organizace. Prostřednictvím zpětných vazeb klientů i spolupořadatelských institucí se ukázalo, že myšlenka individuálního přístupu při kolektivním vzdělávání seniorů v oblasti informačních technologií, je velmi nosná a z hlediska dalšího výhledu i udržitelná. Ukázala se zde ale i potřeba větší mobility v rámci dostupnosti služby při zachování charakteru nabízeného kolektivního vzdělávání v oblasti mobilních technologií.

Výsledkem je vznik mobilního komunitního centra – mobilního vzdělávacího prostoru, který může nabídnout vzdělávání na kolektivní úrovni při zachování individuálního přístupu, asistenci při navazování sociálních kontaktů a může tak přispět i ke vzrůstu sebevědomí a integrace seniorské generace i v oblasti, která je nová a z pohledu starší generace obtížně uchopitelná.

Pro široké pole možných spolupracujících organizací může být mobilita významným přínosem a rozhodujícím kritériem, protože nabízí úsporu v prostorových možnostech i rozpočtových položkách, spojených s pronájmem a náklady na energie a další služby. Vytvoření výukového mobilního prostoru může být významnou a dostupnou profesionální alternativou pro ty lokality napříč Českou republikou, kde rozpočtové a prostorové možnosti nejsou, a přesto je zde jednou z priorit snaha o vzdělávání seniorů, snaha o zefektivnění, zkvalitnění jejich života i jejich společenské integrace. Mobilní centrum (automobil typu transit) nabízí prostor pro maximálně šestičlennou skupinu, disponuje vlastními zařízeními (notebook, mobilní telefon) i mobilním připojením. Intimitou umožňuje také možnost výuky na vlastním elektronickém zařízení, osvojení postupů pro bezpečné dennodenní využití technologií, okamžitou individuální konzultaci po dobu vzdělávacího procesu, vzájemnou interakci účastníků i navázání nových společenských vazeb a kontaktů.

 Využití mobilního komunitního centra:

 • Pro individuální poradenství – Hodinového ajťáka
  • Pomoc s telefonem, tabletem, notebookem
 • Vzdělávací kurzy až pro 5 seniorů na téma
  • Jak na tablet a chytrý telefon
  • Jak na notebook

Mobilní centrum může být využito např. pro různé akce pořádané obcí, městem, firmou.

 Cenová nabídka:

 • Cena ½ den 3 400 Kč (4 hodiny) + doprava
 • Cena celý den 6 400 Kč (8 hodin) + doprava

 Doprava (12 kč/km):

 • do 50 km: 600 Kč
 • do 100 km: 1200 Kč
 • do 150 km: 1 800 Kč
 • do 200 km: 2 400 Kč
 • 300 km a více: 3 600 Kč

Doporučená spoluúčast seniora je 0 až 50 Kč/hodina.

Možná partnerství mobilního komunitního centra pro seniory

Název projektu: Mobilní komunitní centrum pro seniory

Na základě partnerství bude možné využít následující informační média:

 

 • Generální partner dar ve výši 100 000 Kč a více – možné využít 5 výjezdů mobilního komunitního centra pro seniory a umístění informace o partnerství na informační média (vnější, vnitřní plochu vozu, web, facebook, rollup, letáky)
 • Hlavní partner dar ve výši 60 000 Kč – možné využít 3 výjezdů mobilního komunitního centra pro seniory a umístění informace o partnerství na informační média (vnější plochu vozu, web, facebook, rollup, letáky)
 • Partner dar ve výši 30 000 Kč – možné využít 1 výjezd mobilního komunitního centra pro seniory a umístění informace o partnerství na informační média (uvnitř vozu v prostoru učebny, web, facebook, letáky)
 • Ostatní dary – umístění informace o partnerství na informační média (web, facebook, letáky)