Mezigenerační potkání Kroměříž

Minulý týden jsme v rámci programu Digitální odysea od Nadace Vodafone vyrazili do Kroměříže, kde jsme se potkali se studenty ZŠ a besedovali na téma „Senioři ONLINE-OFFLINE“. Cílem akce bylo předat naše zkušenosti, které jsme nabrali při vzdělávání seniorů, mladším ročníkům a motivovat je k předávání mezigeneračních dovedností. Závěrem akce byl praktický seminář na kterém si studenti mohli vyzkoušet v reálu pomoc seniorům. Děkuji za spolupráci ZŠ a paní Pifkové z MPSV. Těšíme se na další akce podobného charakteru.