Hodinový IŤák

Připravujeme koncept služby „Hodinový IŤák“. Služba zajistí rychlou pomoc a radu všem, kteří se chtějí vzdělávat v nových technologiích a službách, které jim umožní být déle samostatní a být v kontaktu se s vími vnoučaty. Prostě být „IN“.