Informační technologie a kognitivní rehabilitace

Dneska jsme byli na schůzce v Centru trénování paměti v Ostravě. Tématem naší schůzky s kolegou Liškou bylo téma jak využít informační technologie a služby pro zlepšení kognitivní rehabilitace (trénování paměti, logiky a prostorové představivosti) pacientů. Jedná se převážně o seniory, ale také o osoby, které utrpěli traumatické poškození mozku. S panem Liškou jsme se dohodli na přípravě pilotního projektu s využitím tabletů seniorTAB, různých aplikací a her, které lze zprostředkovat, právě prostřednictvím tabletu pacientům se zajištěním správného používání tabletu a aplikací díky Hodinovým ajťákům, kteří budou zajišťovat technickou podporu. Zasílám i pár fotek z centra, malby slouží i jako hry pro trénování paměti a prostorové představivosti. Těšíme se na spolupráci. Pozdravy do Ostravy