Digitální odyssea

O programu

 

Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone je součástí mezinárodního programu ve spolupráci s Nadacemi Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemí a Velké Británii. Hlavním cílem programu je vzdělávání seniorů v oblasti využívání mobilních technologií prostřednictvím řady interaktivních kurzů, které budou pro účastníky programu zdarma. Součástí programu je také digitální vzdělávací platforma, kterou mohou účastníci využívat pro další osvojení dovedností, případně připomenutí si již absolvovaných kurzů. Pro aktivní a registrované účastníky kurzů je navíc připravena i možnost využít zvýhodněných podmínek pro pořízení mobilního telefonu, či tabletu a datové tarifu. Vydejte se s námi na Digitální Odyseu a poznejte digitální svět/svět moderních technologií.

Digitální odysea

Projekt doplňuje také vzdělávací platforma Digitální odysea Nadace Vodafone, kde si uživatelé bezplatně a zábavnou formou osvojí řadu digitálních dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání mobilního bankovnictví. Digitální odyseu mohou senioři využívat k samostudiu, funguje ale i jako návodný nástroj pro ty, kteří by chtěli starším lidem se vzděláváním pomoci, tedy pro mladší generace, rodinné příslušníky nebo dobrovolníky.
Každý, kdo se chce s moderními technologiemi naučit, může kurzy Digitální odysey absolvovat zdarma na webových stránkách tam.je/odysea nebo se obrátit na bezplatnou linku 800 220 044.

Proč chceme program realizovat?

Nynější situace spojená s pandemií Covid-19 ještě více upozornila na rozdílnost v digitálních dovednostech ve společnosti, která způsobuje nedobrovolnou izolaci starších lidí. Z výzkumů vyplývá, že starším lidem chybí motivace, sebedůvěra a dostupné možnosti vzdělávání a některým i potřebné finance na pořízení chytrého zařízení a dat. Vzhledem k postupnému digitalizování služeb je zvyšování digitální gramotnosti u starších lidí nejen potřebné, ale téměř nevyhnutelné. Trpělivým přístupem a flexibilitou služeb, dotačním programem a online platformou chceme odstranit poslední bariéry a motivovat je tak k učení se, jak chytré zařízení připojené k internetu bezpečně a plnohodnotně využívat. Zároveň chceme zapojit do tohoto vzdělávání nejen nejbližší okruh seniora (rodinu a blízké), ale také organizace zaměřené na seniory, regionální organizace, které díky návodné vzdělávací platformě pomohou seniorům projít světem mobilních technologií a jejich každodenního využití pro lepší kvalitu života.

Jakých dopadů chceme dosáhnout?

V rámci projektu chceme po celé České republice prostřednictvím tohoto programu proškolit více než 2000 seniorů, zapojit do něj dalších 100 dobrovolníků a navázat spolupráci s partnery v regionech, knihovnami, obcemi a městy a dalšími organizacemi se stejným cílem.

Cílové skupiny

Komu bude program prospěšný? 

Přihlásit se mohou lidé starší 65-ti let, kteří nevlastní chytré zařízení ani konektivitu a nemají s internetem žádné zkušenosti, ale i ti senioři, kteří již nějaké zařízení vlastní, ale neumí jej plnohodnotně využívat.  
Konkrétní cílové skupiny:

  • 65+ vlastní zařízení, konektivitu, ale nevyužívá zařízení plnohodnotně a chce se naučit jej lépe využívat
  • 65+ nevlastní žádné chytré zařízení ani konektivitu a nemohou si to dovolit – dotační program

Máte zájem o kurz? Kontaktujte organizaci Moudrá Sovička na emailové adrese odysea@moudrasovicka.cz.

Je Vám 65+? Zapište se ZDARMA do programu Digitální odysea od Nadace Vodafone: