Děkujeme za podporu MČ Praha 11 a MČ Praha 13

Děkujeme MČ Praze 11 a Praze 13 za podporu Hodinového ajťáka. Senioři 60+ s trvalým bydlištěm v dané části si mohou zavolat Hodinového ajťáka za 50 Kč/hodinu. Stejnou možnost mají dále senioři na Praze 6, Praze 10, Praha 11 nebo např. v Brně.