Děkujeme paní Mileně a MČ Praha 10

Vážený pane radní,

Ráda bych touto cestou poděkovala za to, že Praha 10 podporuje projekt Moudrá Sovička zaměřený na pomoc seniorům s novými technologiemi. Dozvěděla jsem se o možnosti využití této služby na podzimní schůzi Svazu důchodců ČR a dojednala jsem si telefonicky návštěvu  tuto středu. Ing. Hubálek mi jednak profesionálně provedl úpravy na notebooku a dále  jsem od něho získala i řadu zajímavých informací a rad. Věřím, že Praha 10 bude i nadále Moudrou Sovičku podporovat, neboť poskytování služeb za  jejich finanční spoluúčasti považuji za nejlepší způsob pomoci seniorům.

S pozdravem

Milena Horčicová