Co jsme zvládli v programu Digitální odysea

Program Digitální odysea financovaný Nadací Vodafone má za cíl zábavnou formou seminářů naučit správně a bezpečně seniory ovládat chytré telefony, tablety i počítače a využívat všechny jejich dostupné funkce a na ně navazující aplikace. Děkujeme všem partnerům za spolupráci při koordinaci akcí (města, obce, kluby seniorů, knihovny a další organizace).

Co se nám společně povedlo. Za období od dubna 2021 do 15.2.2022 bylo proškoleno v rámci programu Digitální odysea celkem 2222 seniorů. Většinu účastníků (80%) tvořily ženy, celkem jich bylo 1783. Zbylých 20% jsou muži a to celkem 439.

Jak se nám dařilo se seniory potkávat:

Počty proškolených seniorů v ČR:

Školení probíhalo převážně formou prezenčních seminářů, kterých bylo uskutečněno celkem 242 a bylo na nich proškoleno 1746 seniorů. Během omezení způsobeného vládními nařízeními probíhalo školení distanční formou. Těchto seminářů pro menší množství účastníků proběhlo celkem 36 a proškoleno bylo 204 seniorů. Zbývajících 272 seniorů bylo proškoleno individuálně v mobilní učebně pro seniory a nebo v místě, kde probíhaly prezenční semináře.

Hodnota průměrného zlepšení u všech hodnocených seniorů je 15,4%. Je to zlepšení z původních 34,6% před absolvovanými kurzy na současných 50,1%.