Červenec úspěšně uzavřen

Vážení přátelé, chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na rozvoji činností a projektů Moudré Sovičky z.s., jak svým časem, různými dary nebo penězi. Díky Vám jsme tento měsíc pomohli desítkám starších lidí z různými technickými zařízeními a službami, které jim pomohou zlepšit a zjednodušit jejich každodenní činnosti. Komu jsme pomohli. Díky našemu osobnímu a individuálními přístupu, je naše práce a odhodlání, vidět již po prvních minutách. Chtěl bych také poděkovat zájemcům, kterým jsme poskytli nebo poskytujeme naší podporu, že nám předávají jejich zkušenosti a znalosti, které získali za svůj život. Společně, tak můžeme pracovat na mezigeneračním spojení a snižováním osamocení starších lidí pomocí nových technologií a služeb:

Krásný víkend přeje tým MS

Podpořte naše projekty a činnosti!