Přihlaste se do programu Digitální odysea

O programu

 

Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone je součástí mezinárodního programu ve spolupráci s Nadacemi Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemí a Velké Británii. Hlavním cílem programu je vzdělávání seniorů v oblasti využívání mobilních technologií prostřednictvím řady interaktivních kurzů, které budou pro účastníky programu zdarma. Součástí programu je také digitální vzdělávací platforma, kterou mohou účastníci využívat pro další osvojení dovedností, případně připomenutí si již absolvovaných kurzů. Pro aktivní a registrované účastníky kurzů je navíc připravena i možnost využít zvýhodněných podmínek pro pořízení mobilního telefonu, či tabletu a datové tarifu. Vydejte se s námi na Digitální odyseu a poznejte digitální svět/svět moderních technologií.

Proč chceme program realizovat?

Nynější situace spojená s pandemií Covid_19 ještě více upozornila na rozdílnost v digitálních dovednostech ve společnosti, která způsobuje nedobrovolnou izolaci starších lidí. Z výzkumů vyplývá, že starším lidem chybí motivace, sebedůvěra a dostupné možnosti vzdělávání a některým i potřebné finance na pořízení chytrého zařízení a dat. Vzhledem k postupnému digitalizování služeb je zvyšování digitální gramotnosti u starších lidí nejen potřebné, ale téměř nevyhnutelné. Trpělivým přístupem a flexibilitou služeb, dotačním programem a online platformou chceme odstranit poslední bariéry a motivovat je tak k učení se, jak chytré zařízení připojené k internetu bezpečně a plnohodnotně využívat. Zároveň chceme zapojit do tohoto vzdělávání nejen nejbližší okruh seniora (rodinu a blízké), ale také organizace zaměřené na seniory, regionální organizace, které díky návodné vzdělávací platformě pomohou seniorům projít světem mobilních technologií a jejich každodenního využití pro lepší kvalitu života.

Jakých dopadů chcete dosáhnout?

V průběhu roku 2021/22 chceme po celé České republice prostřednictvím tohoto programu proškolit více než 2000 seniorů, zapojit do něj dalších 100 dobrovolníků a navázat spolupráci s partnery v regionech, knihovnami, obcemi a městy a dalšími organizacemi se stejným cílem.

Cílové skupiny

Komu bude program prospěšný? 

Přihlásit se mohou lidé starší 65-ti let, kteří nevlastní chytré zařízení ani konektivitu a nemají s internetem žádné zkušenosti, ale i ti senioři, kteří již nějaké zařízení vlastní, ale neumí jej plnohodnotně využívat.  

Konkrétní cílové skupiny:

  • Realizujeme 65+ vlastní zařízení, konektivitu, ale nevyužívá zařízení plnohodnotně a chce se naučit jej lépe a bezpečně využívat
  • Připravujeme dotační program pro 65+ nevlastní žádné chytré zařízení ani konektivitu a nemohou si to dovolit

Je Vám 65+ zapište se níže ZDARMA do programu Digitální odyssea od Nadace Vodafone:

 

Ověřte si, jak se vás vypnutí 3G týká.

Objem mobilních dat, která v síti přenášíme, rychle roste. Abychom vám mohli poskytovat kvalitní připojení k internetu, je potřeba síť 4G LTE neustále vylepšovat. K tomu využijeme frekvence po naší starší 3G síti, kterou k 31. březnu 2021 vypneme.

Pro využívání 4G LTE sítě je potřeba mít pouze správné zařízení a SIM kartu. Většina našich zákazníků už je má, takže se pro ně vůbec nic nemění. Změny se týkají především připojení k internetu, pro volání i SMSky zůstává pro všechny naše zákazníky nadále dostupná také 2G síť. Pokud si nejste jisti, zda se vás změna týká, podívejte se na další informace na této stránce:

Klikněte SEM

 

Distanční semináře Praha 3

Posíláme pár fotek s distančních seminářů na Praze 3 na téma Jak na chytrý telefon, tablet a počítač. Děkujeme MČ Praha 3 za finanční podporu a možnost pomáhat seniorům být v kontaktu se svými blízkými a okolním světem, právě přes nové technologie a služby. Tým Moudré Sovičky z.s.

Máme za sebou krásných 6 let

Moudrá Sovička z.s. lehce oslavila 6 let od svého vzniku. Za tu dobu jsme pomohli s používáním nových technologií a služeb více jak 5000 seniorům. Díky partnerům můžeme nyní nabídnout služby Digitálního asistenta (Hodinový ajťák), prezenční a distanční kurzy, semináře a Mobilní centrum pro seniory. V letošním roce máme v plánu v rámci nového projektu DigSen (Digitální infrastruktura pro seniory) pomoci více jak 2500 seniorům po celé ČR, správně a bezpečně používat jejich zařízení, aby mohli být ve spojení se svými blízkými, institucemi a okolním světem. Všem děkujeme za podporu a důvěru. Těšíme se na další spolupráci v dalších letech.

 

Pomoc s prvním spuštěním a nastavením darovaných tabletů

V pátek kolegové ze Sovičky startují pomoc 80 seniorům s prvním spuštěním tabletů, které darovala Nadace Vodafone v rámci zaměstnanecké sbírky a obdarované pomáhal vybrat spolek SenSen. Projekt má za cíl, aby senioři mohli být v kontaktu se svými blízkými, pobavit se a být v obraze. Sovička pomáhá s prvním spuštěním, nastavením a ukázkou, jak vybrané služby správně a bezpečně používat. Jdeme na Hůůůůů

 

Poděkování pro Frantu P13

Dobrý den,

rád bych poděkoval za službu, kterou vaše firma nabízí a poskytuje v rámci pomoci s problémy ovládání počítače a práce s ním. Jsem sice dlouholetý uživatel, ale bez hlubších znalostí pro řešení vznikajících problémů s novými aktualizacemi a progresí v tomto oboru. Proto jsem koncem loňského roku dvakrát využil nabídky na pomoc, kterou poskytujete pro 60+ v rámci spolupráce s Radnicí P13. Byl jsem překvapený věkem studenta Františka Ivana, ale to je ten pokrok, pokrok! K mojí spokojenosti vše vysvětlil a zaktualizoval. Bohužel v lednu se v PC provedly změny, se kterými jsem se obrátil na správce softweru, ale jejich rady byly nad moje schopnosti. A záležitost stejně neřešily. Znovu jsem požádal vaši firmu o pomoc a musím právě pochválit ochotu a znalost Františka Ivana, jak dosti komplikovaný problém vyřešil. Z mojí strany je to pochvala a velký dík za odvedenou práci. Dělá dobré jméno firmě a jistě i vás toto hodnocení a poděkování potěší.

Ještě jednou děkuji a věřím, že i do budoucna budete pokračovat ve spolupráci s radnicí P13 a nám, méně zdatným, pomáhat s počítačovou problematikou.

Spokojený zákazník

Krásná akce 80 darovaných tabletů pro seniory

V únoru vyrážíme po ČR pomáhat s prvním spuštěním a nastavením 80 darovaných tabletů. Těchto 80 tabletů daroval seniorům NF Vodafone, a to včetně internetu, v rámci zaměstnanecké sbírky. Držte nám palce, ať se našim digitálním asistentům podaří seniorům ukázat, že mohou být díky novému tabletu lépe ve spojení se svými blízkými, okolním světem a taky se pobavit a zavzpomínat. Těšíme se!
 
Tady nás uvidíte 🙂