Děkujeme

Od Paní Štoskové

Spolku „Moudrá sovička“,
chci vyjádřit poděkování panu Hubálkovi za vztřícnou pomoc při úpravách programu na počítači. Jeho jednání, klidné a trpělivé, se starší osobou je příkladné. Zdravím a ještě jednou díky.

podekovani

V roce 2017 spouštíme nový projekt „Kešeři“

Jedná se o zpřístupnění této aktivity seniorům. Proč je projekt pro seniory důležitý? Starší lidé chtějí poznávat nové věci, chtějí se potkávat s lidmi a chtějí se vzdělávat. Služba Geocaching pro seniory zajišťuje příjemnou zábavu, vzdělávání a poznávání v jednom. Zajištěním služby Geocaching pro seniory, chceme pomoci seniorům překonat strach z nových technologií, zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici. Ukázat seniorům jak můžou formou zábavy využít nové technologie, proč se nemusí bát nových technologií a služeb. Senioři poznají nové přátele a místa. Projekt propojuje různé generace a různé skupiny lidí.

Mějte hezký den

Spolupráce MČ Praha 8 2016

Hodinový ajťák v posledních měsících navštívil 15 seniorů, kteří měli problém se svým počítačem, tabletem nebo telefonem. Většina zájemců o službu se nemá koho zeptat nebo se nemůže z různých důvodů dostavit na kurz nebo do servisu (zdravotní důvody, sociální důvody, problém s odpojením nebo velikostí zařízení). Za náš spolek jsme velmi rádi, že můžeme podpořit ve spolupráci s MČ Praha 8 seniory v používání nových technologií, je pro nás motivující vidět 95 letou babičku jak pracuje s notebookem, internetem a  umí přetahovat fotky z fotoaparátu. U další babičky jsme řešili jak přijímat SMS zprávy, které jí chodí z nemocnice s informací, že nemá chodit na objednanou prohlídku. Ve většině případů řešíme pomoc s nastavením a práci na emailu, skypu a jak se pohybovat na internetu. Pomáháme s vyčištěním, zrychlením a ochranou počítače. Většina seniorů má zařízení od svých blízkých a tedy dosti zastaralé a je potřeba se o něj pečovat. Jsme rádi, že můžeme seniory seznámit se stránkami MČ Praha 8 www.prazskaosma.cz a naučit je registrovat se na různé akce, které město pořádá.
Děkujeme MČ Praha 8, že nás v roce 2016 podpořila a těšíme se na další spolupráci

Informační technologie a kognitivní rehabilitace

Dneska jsme byli na schůzce v Centru trénování paměti v Ostravě. Tématem naší schůzky s kolegou Liškou bylo téma jak využít informační technologie a služby pro zlepšení kognitivní rehabilitace (trénování paměti, logiky a prostorové představivosti) pacientů. Jedná se převážně o seniory, ale také o osoby, které utrpěli traumatické poškození mozku. S panem Liškou jsme se dohodli na přípravě pilotního projektu s využitím tabletů seniorTAB, různých aplikací a her, které lze zprostředkovat, právě prostřednictvím tabletu pacientům se zajištěním správného používání tabletu a aplikací díky Hodinovým ajťákům, kteří budou zajišťovat technickou podporu. Zasílám i pár fotek z centra, malby slouží i jako hry pro trénování paměti a prostorové představivosti. Těšíme se na spolupráci. Pozdravy do Ostravy